Dokumentation Anhörigfestival

ANHÖRIGFESTIVAL 2018


En färgsprakande festival gick av stapeln den 25 maj 2018 på Elings ARK.

En festival om anhöriga, för anhöriga och för alla som möter anhöriga i sitt yrke eller i sin vardag.

Anhörig kan man bli när som helst under livet; som förälder, syskon, partner eller annan närstående.

Vi belös frågan ur många perspektiv till exempel i relation till psykisk och fysisk ohälsa, funktionsvariationer, barn, äldre, missbruk

fängelse, möten med vården samt olika stödinsatser.


140 personer hjälpte till att göra dagen oförglömlig! Tack!


Festivalen var ett samarrangemang mellan Östgöta Care, Elings ARK, Maria Bauer AB, Företag Anneli Jäderholm och Lejoni Produktion

Tack också till Humana och VIO - Ljusfabrik AB i Vedum som skänkte priser till vår bonne- och anhörigquiz samt Bert Wiklund och Birte Hansen från BW Foto Danmark som gjorde en oförglömlig insats med både mat och parkering.  Ett sista stort och hjärtligt tack riktar vi också till Schizofreniförbundet för ett bidrag på 15 000:- för festivalens omkostnader.