Fakta Forskning

Fakta  / Forskning


Här kan du läsa in dig på våra djurslag samt ta del av aktuell forkning inom området Grön rehab och omsorg.KUNNSKAPSSTATUS OG FORSKNINGSBEHOV FOR INN PÅ TUNET

BENTE BERGET OG BJARNE O. BRAASTAD

Helse UMB - Universitetet for miljo og biovitenskap

Grön Omsorg på Gård – Meningsfull Omsorg

- aktivitetsvärdet i lantbruksmiljön

Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårdsoch

växtproduktionsvetenskap

Författare Martina Prejer


Fakta Highland Cattle

Fakta Islandshäst

Fakta höns - Dvärgkochin

Rekreation och rehabilitering i jordbrukets kulturmiljö

Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap- Sveriges lantbruksuniversitet, Alnarp.

Matilda Björkqvist 2011

Grön rehabilitering i praktiken

En kvalitativ studie av realiserandet och upplevelsen av en terapeutisk verksamhet i landstinget i Jönköpings län

Pia H. Bulow & Gunilla Nilsson

Fakta Fjällnära ko

Fakta Pudel

Fakta SVÄRDSJÖFÅR

GRÖN OMSORG I ÖSTERBOTTEN

Lena Kalliokoski

Centria - AMMATTIKORKEAKOULU

LRF - Grön Omsorg

Meningsfull sysselsättning på

gårdar i lantlig miljö för männsikor

med behov av särskilt stöd

Fakta shettlandsponny

Huskatt / Bondkatt

Fakta Jerseykor

Arbetsträning och återhämtning i lantlig miljö

- En kvalitativ studie

Fakulteten för humanoria och samhällsvetenskap

Sara Hansson