svärdsjöfår

Kärlek på Elings ARK. Här är fåret Freja, kycklingen CAP och en tidigare deltagare i harmoni och kärlek. 

Älskade Svärdsjöfår.

Vi är med i en genbank och föder upp denna starkt utrotningshotade ras. 
De är ullfår och omtalas för att de har den allra bästa ullen för att spinna.
Vi kan inte spinna . . än. Men kanske kan DU som kommer till oss?

De är våra familjemedlemmar, vi klipper dem två gånger per år och
av ullen våt- och nåltovar vi olika konstnärliga alster tillsammans. 

De är alla starka personligheter med stort hjärta!